Gunilla Sköld Feiler

"Early Sunday Morning Storms", 2011. Digital fris med utgångspunkt från tjugofem historiska stormar med kvinnonamn, från A – Z. Stormar som fått rumstera om en och samma stillsamma villa av Edvard Hopper. Från utställningen "Interference" på Passagen, Linköpings Konsthall, 2011
1/24

Photo works